Uzmanlara Danışın
1000 sola karakterler

Kronik Pelvik Ağrı Tedavisinde Nöralterapi

KRONİK PELVİK AĞRI TEDAVİSİNDE NÖRALTERAPİ

Kronik pelvik ağrı günümüzde Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimlerine başvuruların % 52 sini, her iki cinste ise % 49 sini oluşturmaktadır. Medikal ve cerrahi pek çok tedavi yöntemi ile hastalar tedavi edilirken bunun için hem hasta hem de doktor en etkin ve en az invaziv tedavi yöntemini tercih etmeye çalışmaktadır.
Pelvik alanda görülen hastalıkların temeline bakıldığında bu bölgenin sinir sisteminde oluşan bir sorun ön planda izlenmekte ve bu sistem üzerinde oluşan düzensizlikler hastalıkların temelini oluşturmaktadır. Kronik pelvik ağrı multifaktöriyel bir etiyopatogeneze sahiptir. Bu bölgede ki bir fonksiyon bozukluğu alt abdominal bölgede bulunun tüm organ sistemlerini etkilemekte; kadın-doğum, üroloji, sindirim ve kas-iskelet sistemlerin de tek başına ya da birlikte hastalıklara neden olmaktadır.
Tüm bu yönlerden bakıldığında Nöralterapi'nin bütüncül bakış açısı ile eşsiz, minimal invaziv ve maliyet etkin bir tedavi yöntemi olduğunu görmekteyiz. Nöralterapi modern tıbbın temellerine dayanan tek başına veya mevcut tedavi metotları ile birlikte kullanılabilen, çeşitli hastalıkların ve özellikle ağrının, lokal anestezikler kullanılarak, periferik ve santral vejetatif sinir sistemi yoluyla tedavi edebilen bütünsel odaklı regülasyon tedavisidir. Bu tedavi için %0,5-1 prokain veya lidokain kullanılır. Nöralterapi sadece eğitim almış hekimlerce uygulanacak bir tedavidir. Nöralterapi de amaç çeşitli alanlarda bozulmuş olan süreçlerin normale döndürülmesidir. Nöralterapi, amaca yönelik az miktarda bir lokal anestezik enjeksiyonu ile mevcut semptomları sadece kısa süreli olarak ortadan kaldırmaz. Rahatsızlığa sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte vücut regülasyonunun da düzenlenmesi fonksiyonlarda düzelme, normale dönme sağlanır
Nöralterapi ile ilgili alana lokal anestezik maddelerle enjeksiyon yapılmakta ve pelvik bölgede sempatik ve parasempatik blokajlar ortadan kaldırılmakta, böylece bölgenin kanlanması artmakta, anti-enflamatuar etki oluşturarak hastalıkların ilerlemesine engel olmakta ve kür sağlanabilmektedir.
Birkaç seans yapılan tedavi sonrasında hastalarımızın semptomları azalmakta ve sinir sisteminde ki bu blokajlara bağlı oluşan eş zamanlı diğer sorunlarda ortadan kaldırılabilmektedir. Böylece hastalarımızda uzun vadeli kronik ağrı semptomları giderilmekte ve hayat kalitesi arttırılmaktadır.


Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL
Dr. Pınar YALÇIN BAHAT

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org


Sosyal Kanallarımız