Uzmanlara Danışın
1000 sola karakterler

Ping-Chong-Jiang-Ni Formülü: Doğal Bir Tedavi

Önemli Noktalar:

 • Bu çalışma Çin bitkisel tıbbının endometriozis patogeneziyle ilgisini inceliyor.
 • Daha spesifik olarak, bu çalışma  PCJNF'nin ektopik endometrial hücreler üzerine olan etkisiyle ilgileniyor.
 • Araştırmacılar aynı zamanda c-Jun N-terminal kinaz (JNK) signal yolağının PCJNF etkisiyle ilgisi olup olmadığını bilmek istiyorlar.

Önemi:

 • Bu makalenin yazarları endometriozis hastaları için kullanılan güncel sentetik tedavilerin yeterince etkili ve uzun süreli olmadığını savunuyorlar.
 • Bu yüzdenbu hastalıkla savaşan bireylere çözüm sunacak bir tedavi bulmak mecburidir.

Ne yapıldı?

 • 40 fare iki gruba ayrıldı kontrol grubuna salin tedavisi deney grubuna ise PCJNF özütü verildi. Bu farelere iki hafta boyunca tedavi uygulandı.İki haftalık tedaviden sonra farelerden kan örnekleri alındı.
 • Ektopik endometrium hücreleri daha önceden hormonal tedavi almamış kişilerden izole edildi.Hücreler kültür haline getirildi ve aşağıdaki dört tedaviden biri uygulandı.
 • Salin kontrol serum
 • Salin kontrol serum ve selektif JNK inhibitorü SP600125
 • PCJNF serum
 • PCJNF ve JNK inhibitorü SP600125
 • Kültürlere immunhistokimyasal incelemeler yapıldı.
 • Hücre göçü, invazyonu ve ölümü incelendi.
 • Veriler istatistiksel olarak incelendi.

 

Anahtar sonuçlar

 • JNK sinyal yolağı  PCJNF hücre bölünmesini azaltması, hücre ölümünü artırması ve ektopik endometrial hücrelerin bölünmesinin g2/m fazını durdurmasıyla ilişkilidir.
 • JNK sinyal yolağı  PCJNFnin hücre göçü ve invazonunu azaltmasıyla ilişkili değildir.
 • PCJNF endometriozis gelişmesini bir çok molekül üzerinden engeller.
 • Bu sonuçlar muhtemel yeni bir tedavi seçeneği olası nedeniyle önemlidir.

Çalışmanın kısıtlamaları:

 • Ektopik endometrial hücreler sadece iki kadından alınmıştır.
 • Çalışma halen deneyseldir ve ispatlanmaya ihtiyacı vardır.

       

          Özet

Modern tıp dünyasında bitkisel tedavilere genellikle az başvurulur. Liang ve arkadaşları Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine dergisinde Çin Bitkisel Tıbbının  endometriozis tedavisindeki önemiyle ilgili bir makale yayınladılar. Çalışmada PCJNFnin endometrial hücreler üstündeki etkisini anlamayı amaçladılar. Bir başka amaç da JNK sinyal yolağının  rolünü anlamaktı.

Çalışma 40 fareden oluştu. İki gruba ayrılan farelerin bir grubuna salin bir grubuna PCJNF özütü verildi. İki haftalık tedaviden sonra farelerden kan örnekleri alındı. Sonra ektopik endometrial hücre örnekleri serum tedavisine alındı. Bu dokular daha sonra çeşitli metodlar kullanılarak analiz edildi.

Sonuçlar gösterdi ki, JNK sinyal yolağı  PCJNF hücre bölünmesini azaltması, hücre ölümünü artırması ve ektopik endometrial hücrelerin bölünmesinin g2/m fazını durdurmasıyla ilişkilidir. JNK sinyal yolağı  PCJNFnin hücre göçü ve invazonunu azaltmasıyla ilişkili değildir ve PCJNF endometriozis gelişmesini bir çok molekül üzerinden engeller.

 Sonuç olarak bu çalışma gösteriyor ki, PCJNF endometriozis hastalarında bitkisel bir tedavi olarak alternatif olabilir.

 

Kaynak: www.endonews.com

Çeviri: Dr. Işıl Ayhan

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org


Sosyal Kanallarımız