Uzmanlara Danışın
1000 sola karakterler

Endometriozisin Neden Yalnızca Hormon Tedavisiyle İyileştirilemediği Açığa Çıktı

Endometriozisin Neden Yalnızca Hormon Tedavisiyle İyileştirilemediği Açığa Çıktı

Hormon terapinin endometriozis hastalığında tam bir iyileşme sağlayamamasının nedeni farklı lezyonlar ve kişiler arasında östrojen ve progesteron reseptör dağılımlarının homojen olmaması olabilir.

Çalışmanın kısıtlılıkları:

Bu çalışmada 18’i hormon tedavisi görmemiş, 23’ü üç farklı tipte hormon tedavisi görmüş 41 kadın yer almıştır.

Belçika’daki araştırmacılar Jinekolojik Endokrinoloji isimli bilimsel bir dergide yayınlanan çalışmaları ile jinekolojik hormon tedavisinin endometriozisi neden başlı başına tedavi edemediği konusunu açıklığa kavuşturdu.

Elde ettikleri sonuçlar gelecek araştırmaların gidişatını şekillendirip bu karmaşık durum için bir tedavi keşfedilmesine yardımcı olabilir.

Hormon tedavisi endometriozis hastalarının büyük çoğunluğunda ağrıyı gidermek için kullanılmaktadır. Fakat bunun durumu tedavi etmediği ve endometriozis hastası farklı kadınların hormon tedavisine farklı yanıtlar verdiği bilinmektedir. Yakın zamana kadar bunun altında yatan sebep tam olarak anlaşılamamıştı.

Araştırmacılar daha önce endometriozise neden olan hücrelerden hepsinde değil, bazılarında kanser oluşumuyla bağlantılı olduğunu bildikleri gen mutasyonları saptarken, farklı hücreler arasında heterojenite olduğunu düşünmekteydiler.

Bu nedenle, endometriozis lezyonlarını meydana getiren hücreler arasındaki farklılıkları daha iyi anlayabilmek için, Belçika’daki Liege Üniversitesi’nden Dr. Geraldine ve arkadaşları, bazısı çeşitli hormon tedavileri görmüş bazıları tedavi görmemiş olan derin infiltratif endometriozis hastası kadınlardan elde edilen örneklerde östrojen ve progesteron reseptör (bu hormonların bağlandığı reseptörler) ekspresyonlarını incelediler. Araştırmacılar epitelyal hücreler arasındaki herhangi bir farklılığın hastaların hormon tedavisine farklı yanıt vermelerinin sebebi olabileceğini düşündüler.

Lezyonlarda östrojen reseptör alfa ve progesteron reseptörü dağılımı olmadığını buldular. Bu düzensizlik aynı hormon terapisi uygulanan kadınların lezyonlarında da görüldü ve tedavi gören veya görmeyen kadınlarda hormon reseptör dağılımı için tipik bir model tanımlanamadı.

Araştırmacılar sadece aynı örnekteki farklı bezler arasında değil, aynı bezde ve aynı tedaviyi alan farklı hastalar arasında dahi yüksek oranda değişkenlik gözlemlediler. Bu bulgular, aynı kişiye ait derin infiltratif endometriozis lezyonlarında bile epitel hücre aktiviteleri arasında kayda değer bir değişiklik olduğuna işaret etmektedir.

Araştırmacılar bu çeşitliliğin, endokrin tedavilerin bu hastalığı neden iyileştirmediğini açıkladığı sonucuna vardılar.

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org


Sosyal Kanallarımız