Uzmanlara Danışın
1000 sola karakterler

Erişkinler ve Adölesanlar Endometriozisi Farklı mı Deneyimliyor?

Erişkinler ve Adölesanlar Endometriozisi Farklı mı Deneyimliyor?

Belirtiler endometriozis tanısı konulan kadının yaşına göre değişiklik gösterebilir.

ÖZET

“American Journal of Obstetrics ve Gynecology” dergisinde yayınlanan bir yazıya göre cerrahi yöntemle tanı almış adölesanlarda izlenen semptomlar erişkin kadınlardaki semptomlarla benzerlik göstermektedir. Her iki grupta da şiddetli, siklik olmayan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen pelvik ağrı mevcut olup adölesan grubunda bu semptomlar ilk adet dönemiyle başlayıp bulantıyla daha yakın ilişkilidirler.

Hekimlerin bu semptomları gördükleri zaman bilinçli olup siklik olmayan ağrı ve bulantı tarifleyen adölesan veya genç kadınlarda ayrıcı tanıda endometriozisi düşünmeleri gerekir, diye yazmıştır bu çalışmanın yazarlarından biri olan Dr. Amy Desrochers DiVasta.

Günümüze kadar adölesanlar tarafından hissedilen semptomların erişkinlerden farklı olup olmadığı net değildi. Dr. Stacey Missmer’in liderlik yaptığı Boston Çocuk Hastanesi’nde ve Brigham Kadın Hastanesi’nde çalışan bir grup araştırmacı, 295 adölesan ve 107 erişkin kadın hastanın (tanıyı 18 yaş veya üzeri alanlar) dahil edildiği “Kadın Sağlığı: Adölesan Dönemden Erişkin Döneme” isimli çalışmada cerrahi tanı sırasındaki yaşla ilgili hastalar arasındaki farklılıkları değerlendirmişler. Ayrıca yukarıda sorulan sorunun tanı zamanını nasıl etkileyebileceğini de sorgulamışlar.

Bütün kadınlar Dünya Endometriozis ve Araştırma Fonu Endometriozis Fenomeni ve Biyobankası Harmonizasyon Projesi’nin (WERF EPHect) genişletilmiş anketini tamamlamışlar. Bu ankete adet dönemiyle ilgili ve adetle alakalı ağrıyla ilgili sorular dahil edilmiş.

Sonuçlara göre yüzde 90 katılımcı orta ile ağır seviyede ağrı tariflemiş.

Kadınlar yaştan bağımsız endometriozis tanısı almadan önce ortalama üç doktor görmüşler. Fakat ilk semptomlardan sonra tanı alma süreleri kadınlar arası farklılık göstermiş. Bu süre adölesanlarda ortalama 2 yıl erişkinlerde ortalama 5 yıl olarak izlenmiş.

Adölesan hastaların yarısı semptomların ilk adetleriyle başladığını belirtirken, erişkin hastaların sadece 3’te biri bu durumu dile getirmiş. Adölesanların yüzde 69’unda ağrıya bulantı eşlik ederken bu sayı erişkinlerde yüzde 53 olarak daha düşük izlenmiş.

Bütün kadınlar siklik olmayan ve okul veya iş gibi günlük aktivitelerini etkileyen, egzersiz yapmayı ve uyku durumunu etkileyen yaygın pelvik ağrı tariflemiş. Kadınların yarısı ağrının barsak hareketlerinden sonra düzeldiğini belirtmiş.

Endometriozis semptomlarının erişkin ve adölesanlar arasında çok farklılık göstermemesine rağmen bazı küçük farklılıklar semptomların başlamasıyla tanı alma zamanı üzerinde etkili olabilir.

 

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org


Sosyal Kanallarımız