Uzmanlara Danışın
1000 sola karakterler

Obez Olmayan Endometriozisli Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ve IVF Sonuçları

Obez Olmayan Endometriozisli Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ve IVF Sonuçları

ÖZET

Endometriozis ve vücut kitle indeksi (BMI) ters orantılıdır. Bu, obez kadınların endometriozis açısından daha düşük risk altında oldukları anlamına gelmektedir. Aynı şekilde düşük BMI’si olan hastalar endometriozisin ağır tipleri açısından risk altındadırlar. Ağır endometriozis düşük üreme oranlarıyla ilişkilidir. Bütün bu kanıtlar göz önünde tutulduğunda yüksek BMI değerleri olan kadınlarda üreme oranları daha yüksek izlenmektedir.

Garalejic ve arkadaşları, totalde 156 obez olmayan (BMI <30) endometriozisli hastada in vitro fertilizasyon (IVF) (yardımcı üreme teknikleri) sonuçlarını araştırmışlar. Hastaları düşük kilolu, ortalama kilolu ve fazla kilolu olmak üzere üç grubu ayırmışlar. Gruplar arası toplanılan oosit sayısını (immatür yumurta), embriyo sayısını ve de gebelik oranlarını karşılaştırmışlar. Gruplar arası anlamlı bir farklılık izlenmemiş. Bu ilk sonuçlar yüksek BMI’nin IVF sonuçlarını iyileştirdiği hipotezini desteklemese bile gelecek çalışmalar bu teoriyi destekleyebilir. Çalışmanın retrospektif olması ve de sıkı hasta seçim kriterleri sebebiyle örneklemin küçük olması, bu çalışmanın dezavantajlarıdır. İleride yapılacak olan büyük örneklemli prospektif çalışmalarla yüksek BMI’li endometriozisli hastalarla iyi IVF sonuçları arasındaki ilişki kanıtlanabilir. Eğer bu teori doğruysa o zaman IVF planlanan endometriosizli kadınlarda gebelik oranlarını arttırmak için optimal BMI değerleri hedeflenebilir.

 

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org


Sosyal Kanallarımız