Haber Arşivleri

AĞRILI CİNSEL İLİŞKİ, DOUGLAS ÇIKMAZI VEYA UTEROSAKRAL LİGAMAN ENDOMETRİOZİSİ İLE İLGİLİ OLABİLİR

Endometriozis ve özellikle derin infiltre endometriozis (derine yerleşmiş endometriozis) ağrılı cinsel ilişki riskini önemli ölçüde arttırabilir.   Bu çalışma, “Sexual Medicine” adlı dergide; endometriozis tanısı almış, endometriozisten ş&uuml...

KOLONA (KALIN BARSAĞA) YERLEŞMİŞ ENDOMETRİOZİSTE CERRAHİ TEDAVİ

Bu çalışmada, geçmişte cerrahi tedavi almış derin infiltre (derine yerleşmiş) endometriozisli 8 hastanın tedavisinde yapılan kolonik segmental rezeksiyon (kalın barsağın lezyonlu bölümünün çıkartılması) ve lokal eksizyon (sadece lezyonların bölgesel olar...

Endometriozis otoimmün bir hastalık mıdır?

Eisenberg ve arkadaşları tarafından atıfta bulunulan bu makale, otoimmünite (özbağışıklık) ve endometriozis ile ilgili mükemmel bir özettir. Sonuç olarak, endometriozisle diğer otoimmün hastalıklar (örneğin sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, otoimm&uum...

ENDOMETRİOZİS İÇİN EGZERSİZ, ÇABAYA DEĞER

Kronik ağrınız varken egzersiz akla ilk gelen şey değildir. Çoğunun depresyon ile aynı sorunu vardır. Depresyon, motivasyon duygularını azaltır ve egzersizin zihinsel sağlığımız için olumlu etkilerini bildiğimiz halde, kendimizi içinde bulunduğumuz mekandan çekip almak &c...

Endometriozis Gelişiminde İnterlökin-6 Rol Oynuyor Olabilir

Vurgu • IL-6 adı verilen bir sitokin, endometriozis gelişiminde rol oynuyor olabilir.   Önemi • Bu sitokinin uyarı yolağını hedeflemenin gelecekte endometriozisi önleme ya da tedavi etmede potansiyeli olabilir.   Ne Yapıldı? • Araştırmacılar en...

YUKARI