Haber Arşivleri

YUNAN KÖKENLİ KADINLARDA ENDOMETRİOZİS VE GEN POLİMORFİZMİ İLİŞKİSİ

Bu etnik özel ilişkilendirme çalışmasında; Yunan asıllı kadınlar üzerinde, üç farklı tek nükleotid polimorfizmi ve bunların ayrı ayrı endometriozis risk artışındaki rolleri analiz edilmiştir. Önemi Araştırmalar endometriozise yol açan nedeni hen&uu...

Endometriozisi Olan Kadınlar Sıklıkla Kurumsal Şiddetle Karşılaşıyorlar

Bir kadının endometriozisle olan yolculuğu zorludur, bu sıkıntının bir kısmı bakım aldığı kuruma atfedilmektedir.   Önemli noktalar: Bu çalışma endometriozisli kadınların karşılaştığı kurumsal şiddetin çeşitlerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Kurumsal şiddet...

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS): Endometrioziste Sıklıkla Konulan Yanlış Tanı

EKLEYEN: TAMER SECKIN EYLÜL 17, 2017 İrritabl bağırsak sendromu veya IBS, kolonu (kalın barsak) etkileyen nispeten yaygın bir hastalıktır. Bu hastalık bir ‘dışlama’ hastalığıdır, çünkü bu teşhise yalnızca diğer bozuklukların dışlanması ile ulaşılır. IBS teşhisi sadece anamnez, muayene veya teste da...

Endometriozis Uzmanı Nasıl Seçilir?

Ağrı, kısırlık ya da organ işlev bozukluğu ile uğraşan bir endometriozis uzmanını nasıl seçeceğimize ilişkin aldığımız pek çok istek nedeniyle, endometriozisinizi yönetmek için uygun bir doktor seçerken yararlı olacağını umduğumuz bir rehber hazırladık. Endometrio...

ENDOMETRIOZIS 2017

Önemli Noktalar: Endometriozis 2017, alanında en iyi uzmanları bir araya getiren ve mümkünse altta yatan patoloji, yönetim ve tedavi seçenekleri ile ilgili temel kavramları netleştirip paylaşılabilir kılmayı amaçlayan iddialı ve bize göre güçlü bir şekilde istenen başarılı bir projeydi.  İşi...

YUKARI