Haber Arşivleri

Ameliyat sindirim sistemini etkileyen endometriozis tanılı infertil hastalarda en iyi tercih midir?

Sindirim sistemi tutulumu olan endometriozis tanılı infertile (kısırlık sorunu yaşayan) kadınlarda terapi stratejilerinin riskleri ve avantajları hastanın klinik özgeçmişi, ağrı belirtileri, hastanın yaşı, over (yumurtalık) rezervi, tüplerin durumu ve endometriozis lezyonları ile bi...

Ultrason Kılavuzluğunda Yüksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason (Usghıfu) Karın Duvarı Endometriozisi İçin Güvenli Bir Yöntem Olabilir

Önemi Abdominal duvar (karın duvarı) endometriozisi (ADE) olan kadınlar sıklıkla etkili olmayan ve oldukça invazif (girişimsel) tedavilere yönelmektedir. Bu nedenle ADE için daha güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi ihtiyacı doğmaktadır.   Ne yapıldı?...

Bu Kadın 119 Milyon Dolarlık Endometriozis Endüstrisini Alt Üst Etti

Her 10 kadından 1’i endometriozis hastasıdır, bu da dünyada 170 milyondan fazla kadına tekabül eder. Uzun süredir kadınlar, bu konuda hak ettikleri bakıma ulaşmak için çabalamaktadır ve vücutlarına zarar veren durumun ne olduğunu gerçek anlamda bilmemen...

YUNAN KÖKENLİ KADINLARDA ENDOMETRİOZİS VE GEN POLİMORFİZMİ İLİŞKİSİ

Bu etnik özel ilişkilendirme çalışmasında; Yunan asıllı kadınlar üzerinde, üç farklı tek nükleotid polimorfizmi ve bunların ayrı ayrı endometriozis risk artışındaki rolleri analiz edilmiştir. Önemi Araştırmalar endometriozise yol açan nedeni hen&uu...

Endometriozisi Olan Kadınlar Sıklıkla Kurumsal Şiddetle Karşılaşıyorlar

Bir kadının endometriozisle olan yolculuğu zorludur, bu sıkıntının bir kısmı bakım aldığı kuruma atfedilmektedir.   Önemli noktalar: Bu çalışma endometriozisli kadınların karşılaştığı kurumsal şiddetin çeşitlerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Kurumsal şiddet...

YUKARI