Uzmanlara Danışın
1000 sola karakterler

Endometriozis ilişkili infertilite için altın standart yönetimde entegre yaklaşımı göz önünde bulundurmalı mıyız?

Endometriozis ilişkili infertilite için altın standart yönetimde entegre yaklaşımı göz önünde bulundurmalı mıyız?

Yazarlar

Vesna Šalamun, Ivan Verdenik, Antonio Simone Laganà, Eda Vrta?nik-Bokal

Özet

Amaç

Endometriozis ilişkili infertilite (kısırlık) için entegre yaklaşım sonrası reprodüktif ve  maternal-fetal sonuçlarını değerlendirmek

Metodlar

Endometriozis ilişkili infertilitesi olan 277 kadını iki gruba ayırdık. Birinci grup (cerrahi grubu), endometriozis ilişkili infertilite (Eİİ) için laparoskopik cerrahi uygulanmış tüm kadınları dahil ettik; ikinci grup (entegre grup), laparoskopik girişim (kapalı operasyon) sonrası 6-12 ay içinde spontan gebelik elde edilemeyen, in-vitro fertilizasyon ve embiryo transferi tedavisi almış olan kadınları dahil ettiğimiz grup olarak ayrılan kadınlarda, reprodüktif, maternal ve fetal sonuçların retrospektif analizini gerçekleştirdik.  Doğum oranlarını, ilk gebelikteki maternal ve yenidoğan sonuçlarını ve son olarak sonraki gebeliklerin tipini( spontan veya IVF ile) değerlendirdik.

Sonuçlar

Entegre ve cerrahi gruplar arasında doğum oranlarına ilişkin anlamlı bir farklılık bulmadık. Cerrahi gruba nazaran entegre grupta kayda değer daha düşük doğum ağırlığı (p<0.001) ve doğumda düşük gestasyonel yaş (p<0.001) anlamlı bir fark bulduk, diğer taraftan cerrahi gruba nazaran daha yüksek oranda preterm (erken) doğum (p<0.001), gestasyonel yaşa göre küçük olma (p=0.003) ve yoğun bakım ünitesine yatış (p<0.001) olduğu sonucuna ulaştık. Sonuç olarak 92 kadından %8’i spontan (kendiliğinden) olarak ve %20’si IVF tedavisiyle ikinci kez gebe kalmıştır.

Varılan karar

Özenli seçilmiş (genç, iyi ovaryan rezervi olan, normal semen parametrelerine sahip partneri olan) endometriozis ilişkili infertil hastalar için altın standart tedavi olarak entegre yaklaşımı öneriyoruz. Bunun neticesinde, IVF cerrahi sonrası 6-12 ay içinde spontan gebe kalamayan kadınlar için ikinci bir tedavi olmalı, çünkü doğum oranlarını anlamlı derecede artırmaktadır.

Kaynak: link.springer.com

Çeviren: Stj. Dr. Tuğba Buket ÇALIŞKAN

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org


Sosyal Kanallarımız