Uzmanlara Danışın
1000 sola karakterler

Yumurtalık Stimülasyonu Endometrioma Hacmini Artırıyor Olabilir Mi?

Yumurtalık Stimülasyonu Endometrioma Hacmini Artırıyor Olabilir Mi?

Yumurtalık stimülasyonunun endometrioma (çikolata kisti) hacmini arttırdığı gösterilmiştir; bununla birlikte, bu büyüme klinik olarak önemli olmayabilir.

Anahtar Noktalar:

Bu çalışma, endometrioma hacmi ile yumurtalık stimülasyonu arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Yazarlar, yumurtalık stimülasyonunun daha büyük endometriomalarla sonuçlanacağını varsaymakta.

Önemi:

Yumurtalık stimülasyonu yardımcı üreme tekniklerinde sıklıkla kullanılır. Bir prosedürü önermeden önce endometrioma büyümesi gibi tüm yan etkilerin bilinmesi hasta ve doktor için önemlidir.

Bu Çalışmada Yapılan Ne?

Bu çalışmaya katılan 25 kişinin hepsinde en az 1 endometrioma vardı.

Endometrioma, transvajinal ultrasonografide görüldüğü gibi, düzenli kenarları ve cam ekojenitesi olan bir over kisti olarak tanımlandı.

 

Kısaca, yumurtalık stimülasyonu protokolü şunlardan oluşmaktadır:

İki farklı Gonadotrophin-salgılayıcı hormon (GnRH) agonisti protokolü:

 • Uzun GnRH protokolü, bir önceki döngünün orta luteal fazından başlayıp, ovülasyon tetiklenmesine kadar günlük löprolid asetat (0.5 mg) subkutan enjeksiyonlarını içermektedir.  
 • GnRH protokolü, yumurtalık stimülasyonunun 6. gününden itibaren cetrorelix asetatın (0.25 mg) günlük subkutan enjeksiyonlarını içerir ve ovülasyon tetikleme gününde sona erer.

Adet kanamasının 2. veya 3. gününde gonadotropin enjeksiyonları (150 - 450 IU) uygulandı.

Eğer 2 veya daha fazla sayıda follikül çapı 18 mm'ye ulaşırsa, hastaya rekombinant HCG (250 g) verildi ve 36 saat sonra transvajinal yolla oosit toplandı.

Hastaya embriyo transferi yapıldıysa 3. veya 5. günde 1-2 embriyo aktarmak için bir Wallace veya Cook kateteri kullanıldı.

Endometrioma boyutunu saptamak için aşağıdaki prosedür kulanıldı:

Yumurtalık stimülasyonu , Sono-otomatik hacim hesaplama (AVC) yazılımından yararlanan bir Voluson E8 ile iki ve üç boyutlu ultrason kullanılarak analiz edildi.

Endometrioma hacmi, iki farklı işlem sonrası analiz edildi: gonadotropin enjeksiyonunun ilk günü ve ovulasyon tetiklenmesi günü. Yazılım, hacmi hesaplamak için kullanıldı.

Bu deneyden elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutuldu.

 

Sonuçlar: 

 • Bu çalışmaya 28 endometrioması olan 25 katılımcı dahil edildi:
  • 9’u GnRH antagonisti siklüsünde uyarılmıştır.
  • 13’ü uzun GnRH agonist protokolü ile uyarıldı.
  • 3’ü ultra-uzun GnRH agonist protokolü ile uyarıldı. 
 • Katılımcılarda yumurtalık stimülasyonunun ortalama süresi 10.3 gündü.
 • Bu çalışmada uygulanan toplam gonadotropin dozu ortalama 4500 IU / gün idi. 
 • Ortalama olarak 4 metafaz-iki oosit, 5 kümulus-oosit kompleksi ve 14 mm'den daha geniş 4 folikül vardı. 
 • Oosit alınması sırasında, araştırmacı herhangi bir endometriomayı delmedi.
 • Gonadotropin enjeksiyonunun ilk gününde ortalama endometrioma hacmi 22.2 ml idi.
 • Ovaryan tetiktikleme gününde ortalama endometrioma hacmi 24.99 ml idi.
 • Hastaya yumurtalık stimülasyonu yapılırken 28 endometriomadan 23'ü büyüdü. Bu büyüme, uyarılmadan önceki kist hacmiyle ilişkiliydi. Gözlemlenen ortalama büyüme (3 ml) istatistiksel olarak anlamlıdır ancak klinik açıdan anlamlı olmayabilir.

 

Araştırmanın kısıtlılıkları:

• Katılımcılar dünyanın tek bölgesindeki bir enstitüden seçildi. Bu nedenle, çalışma sonuçları dünyanın diğer bölgelerindeki bireylere uygulanamayabilir. 

 

ÖZET

Seyhan ve ark. yakın zamanda "Yardımcı üreme için yumurtalık uyarımı sırasında endometriomalar büyüyor mu? Yumurtalık uyarımı öncesi ve sonrası üç boyutlu bir hacim analizi" başlıklı, Reproductive BioMedicine Online’da bir yayın yaptı.

Yazarlar başlangıçta yardımcı üreme tekniklerinde kullanılan yumurtalık stimülasyonunun endometrioma hacmindeki bir artış ile bağlantılı olabileceğini düşünüyorlardı. Araştırmacılar 25 kadın ve 28 endomatrioma üzerinde çalıştılar. Hastalar, normal (9 katılımcı), uzun (13) ve ultra uzun (3) olmak üzere 3 Gonadotropin salıcı hormon (GnRH) agonist protokolünden birine tabi tutuldukları yumurtalık stimülasyonu tedavisi aldılar. Daha sonra yumurtalık stimülasyonu, Sono-otomatik hacim hesaplama (AVC) yazılımı kullanılan bir Voluson E8 ile iki ve üç boyutlu bir ultrason kullanılarak analiz edildi. Bu yazılım, endometrioma hacmini iki ayrı durumda hesaplamak için kullanıldı: gonadotropin enjeksiyonunun ilk günü ve ovülasyon tetiklenmesi günü. Deneysel süreçten elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutuldu. Yumurtalık stimülasyonunun ortalama süresi 10.3 gündü. Uygulanan ortalama toplam gonadotropin dozu 4500 IU / gün idi. Oosit toplanırken delinmiş endometrioma yoktu. Gonadotropin enjeksiyonunun ilk günü V2 olarak tanımlanan orta endometrioma hacmi 22.2 ml iken ovaryen tetiklemenin V2 olarak tanımlanan günündeki orta endometrioma hacmi 24.99 ml idi. Yumurtalık stimülasyonu sürecinde büyüyen 23 endometrioma vardı. Araştırmacılar, bu büyümenin uyarılmadan önceki kist hacmi ile korele olduğunu düşündü. Bununla birlikte, bu yayının yazarları, istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte gözlemlenen ortalama endometrioma büyümesinin 3 ml olduğunu ve bunun klinik açıdan anlamlı olmayabileceğini belirtmektedir.

 

Kaynak: endonews.com

Çeviren: Dr. Ezgi DARICI

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org


Sosyal Kanallarımız