Uzmana Danış
1000 sola karakterler

Çikolata Kisti Hastalığı Kendiliğinden Geçer mi?

Çikolata Kisti Hastalığı Kendiliğinden Geçer mi?

İşte o on kadından biri belki de sizsiniz! Çikolata kisti hastalığı tüm dünyada 200 milyon kadını ve tabii aileleri ile çevresini etkileyen bir hastalıktır. Her 10 kadından biri çikolata kisti hastalığından etkilenmektedir. Dolayısıyla bu hastalığın sebepleri, tanısı ve tedavisi hakkında pek çok çalışma yapılmaktadır.  Bu hastalık ile ilgili en sık sorulan sorulardan birisi de hastalık kendiliğinden geçer mi? sorusudur.

Çikolata kisti hastalığı kronik bir hastalıktır. Yani şeker hastalığı gibi bir kere oluştuktan sonra sürekli vücutta devam eder ve tedavi ile kontrol altında tutulması gerekir.  İyi bir takip ile hastalığın ilerlemesi engellenebilir, takip ve tedavi ile kadının yaşam kalitesini yükseltmek hedeflenir, fakat çikolata kisti hastalığı kendiliğinden yok olmaz yani geçmez.

Sıklıkla gebeliğin çikolata kisti hastalığını tedavi ettiği ileri sürülmektedir. Aslında gebelik esnasında başta progesteron gibi bazı hormonların yükselmesi çikolata kisti hastalığını baskılamaktadır ve ultrasonografide çikolata kistlerini daha küçülmüş ve hatta kaybolmuş olarak görebiliyoruz. Bu anlamda gebelik çikolata kisti hastalığını bir tür durağan hale sokmakta, baskılamaktadır. Fakat doğum ve emzirme süreci sonrasında şikayetler tekrar başlayabilir, adet olmaya başladığında bu kadınlarda şikayetler tekrar geri dönebilmektedir.

Tecrübeli bir hekim cerrahi olarak çikolata kisti içeren bölümlerin tamamına yakınını temizlediğinde olgularda uzun yıllar şikayetler görülmeyebilir ve hastalığın tamamen vücuttan temizlendiği düşünülebilir. Maalesef ameliyat olan kadınların yaklaşık yarısında 5 yıl içerisinde çikolata kistinin tekrar ortaya çıkabildiği, hastalık odaklarının büyüyebildiği görülmüştür.  O zaman kuşkusuz cerrahi tedavi olsak bile kontrollerimizi, operasyon sonrası destekleyici tedavimizi aksatmamalıyız.  Bir kadın adet gördüğü sürece çikolata kisti odakları tekrar oluşabilir ya da mevcut olanlar büyüyebilir. Bu nedenle ameliyat sonrası bir süre ilaç tedavisi uygulanması şikayetlerin geri dönme süresini geciktirecektir. 

Hormonal ilaç tedavisi gerektiren durumlar da gebelik gibi çikolata kisti hastalığını askıya alabilmektedir, fakat hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz. Her çikolata kisti hastası ilaç tedavilerine farklı yanıt verebilir. İlaç tedavisi şikayete göre ve kişiye özel planlanmalıdır. Örneğin çocuk isteyen bir çikolata kisti hastasına ilaç tedavisi verilmez ama ağrı şikayeti (sürekli ya da adetlerle kasık ve karında ağrı) ön planda ise öncelikle ilaç tedavisi uygulanabilir.  Ağrınızı tabloda tanımlamanızı isteriz.

Özetle çikolata kisti hastalığı kendiliğinden geçen bir hastalık değildir, ömür boyu süren bir hastalıktır. Fakat ilaç tedavisi, gerektiğinde cerrahi tedavi ve gebelik ile emzirme süreçleri hastalığın kontrol altına alınmasını, durağan hale girmesini ve böylece baskılanmasını sağlayabilir.    

 

  • Yazan: Prof. Dr. Banu KUMBAK AYGÜN

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org

Sosyal Kanallarımız