Uzmana Danış
1000 sola karakterler

Çikolata Kisti Hastasında Kısırlık Neden Olur?

Çikolata Kisti Hastasında Kısırlık Neden Olur?

Çikolata kisti hastalığı her zaman kısırlığa sebep olmaz. Çikolata kisti hastalığının şiddeti arttıkça gebe kalma sorununun da arttığı bilinmektedir. Çikolata kisti hastalarının ortalama %60’ı üreme sorunu yaşamaz.  Öte yandan gebe kalma sorunu yaşayan çikolata kisti hastalarının yarısı tedaviyle ya da tedavisiz, sonradan hamile kalabilmektedir.

Çikolata kisti hastalığı kısırlığa nasıl yol açar?

Endometriozis hastalığı olan kadınlarda ağrılı cinsel ilişki (disparoni) nedeniyle ilişki sıklığı ve isteği az olabilmekte, birçok kadın ağrılı ilişki sorunu yüzünden evliliklerinde sorun yaşamakta, bunu bir doktorla görüşmeyi ertelemektedir.  Oysa ki ağrılı cinsel ilişkiye yol açan etkenlerden birinin çikolata kisti olabileceğini göz önüne alarak profesyonel yardım ile hem üremelerini koruyup hem aileyi bir arada tutabileceğini bilememektedir.

Üreme sisteminde erkek daima sperm üretir, kadın ise belirli bir yumurta rezervi ile dünyaya gelmektedir.  Kadınlar yumurta üretmez sadece rezervlerini aylık olarak harcarlar. Çikolata kisti bu rezervin ritmini bozar, yumurtalıklarda kist yapması nedeniyle yumurtalık kapasitesinde azalmaya sebep olur. Yumurtalık kapasitesinde azalmalar erken yumurtalık rezervi azalmalarına dolayısıyla erken menopoza yol açabilmektedir. Polikistik Over Sendromu, Çikolata Kisti ve Erken Menopoz üremeyi etkileyen önemli sorunlardır, birbirleri ile ilişkili olabilirler ve üreme sorunu yaşayan kadınların %95’inde bunlardan bir tanesi bulunmaktadır.  Yumurtalık rezervi azlığı olan çikolata kisti hastalarında ivedilikle yardımla üreme tedavilerine geçmekte yarar vardır.

Yine çikolata kisti hastalığı olan kadınlarda tüplerde tıkanıklıklar ve şişkinlikler gebeliği zorlaştırabilir, engelleyebilir. Bu hastalarda hasarlı tüplerin alınması daha doğru olacaktır.

Çikolata kisti hastalarının bazılarında rahim içerisinde polipler olabilir. Yine rahimde adenomyozis dediğimiz kitleler yapabilir. Bu gibi durumlarda leke tarzı ara kanamalar, adet bitimi devam eden kahverengi akıntılar sık görülür. Bu hastaların rahim içerisinin değerlendirilerek problemlerin ortadan kaldırılması gebelik ihtimalini arttıracaktır.  

Daha önce belirtmiştik, kadın belirli bir yumurta rezervi ile doğmakta üreme çağına geldiğinde bu yumurtalardan her ay bazılarını olgunlaştırarak türümüzün devamı için çocuk sahibi olmayı içgüdüsel olarak hedeflemektedir. Üreme gerçekleşmediğinde ise adet görmekte ve o ay olgunlaşan yumurta boşa gitmektedir. Bu döngü hayatı boyunca sürerken yaş ilerledikçe olgunlaşan yumurtaların sayısı ile birlikte kalitesi de azalma göstermektedir.  Çikolata kisti hastalığında gebelik olmasını engelleyebilecek faktörlerin bir diğeri kadın yaşıdır. Geç evlilikler nedeniyle 30’lu yaşlardan sonra çocuk istendiğinde beraberinde çikolata kisti hastalığı da varsa gebelik şansı azalmaktadır.

Kısırlık sebeplerinden birisi olarak kabul edilen çikolata kisti hastalığı her zaman çocuk sahibi olmaya engel teşkil etmez. Çocuk isteyen çikolata kisti hastalarını hemen tedaviye yönlendirmeden önce tüplerini ve yumurtalık kapasitelerini iyi değerlendirmek ve şüpheli durumlarda rahim içerisini de histeroskopi ile gözlemlemek doğru olacaktır. Çikolata kisti hastalarında yapılacak detaylı değerlendirme sonrası hastaların en az yarısı tedavi ile ya da tedavisiz gebe kalmaktadır. Bu şekilde çikolata kisti hastalarını bilgilendirmek psikolojik olarak da iyilik hali oluşturacaktır.    

  • Yazan: Prof. Dr. Banu KUMBAK AYGÜN

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org

Sosyal Kanallarımız